1. Resources
  2. Privacy policy
  3. What are the key principals that shape our privacy policy
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Кои са основните принципи, които оформят нашата политика за поверителност?

Ние оценяваме доверието, което ни оказвате като ни поверявате Вашите лични данни, затова се ангажираме винаги да ги обработваме честно, прозрачно и сигурно.  Тойота Балканс ЕООД спазва следните ключови принципи при обработването на лични данни:

Законност: ние събираме лични данни по честен, законосъобразен и прозрачен начин.

Минимално количество лични данни (минимизиране): събирането на лични данни ще бъде ограничено до тези данни, които са подходящи и необходими за постигане на целта, за която са били събрани.

Ограничаване на целта: ние ще събираме лични данни само за конкретни, изрично и законосъобразни цели и няма да ги обработваме по какъвто и да било начин, който противоречи на тези цели.

Точност: ние ще се погрижим за точността и актуалността на личните данни.

Сигурност на личните данни и защита: ние ще приложим технически и организационни мерки, за да осигурим подходящо ниво на сигурност и защита на данните, като взимаме предвид, освен останалото, естеството на на Вашите лични данни, които следва да бъдат защитени. Тези мерки ще предотвратяват всякакво неоправомощено разкриване или достъп, случайна или умишлена загуба или промяна и други незаконни форми на обработване.

Достъп и поправка: ние ще обработваме Вашите лични данни, в съответствие с Вашите права.

Ограничаване на съхранението: ние ще съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни и само доколкото е необходимо за постигане на целите, за които те са събрани.

Защита на международни трансфери: ние ще осигурим, че Вашите лични данни се прехвърлят законно и при адекватна защита, в случай, че бъдат прехвърляни към държави извън Европейската икономическа зона.

Защита на личните данни, при предоставяне на трети страни: ние ще осигурим, че предоставянето на лични данни на трети страни и обработването им от трети страни се извършва в съответствие с приложимия закон и при прилагане на подходящи договорни механизми за защита.

Законност на директния маркетинг и бисквитките: когато Ви изпращаме промоционални материали или инсталираме бисквитки на Вашето оборудване, ние правим това в съответствие с приложимото право.