1. Resources
  2. Privacy policy
  3. GDPR | Тойота България
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Оттегляне на съгласие

Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни посетите на място; и/или на електронната ни страница, като попълните формата „Оттегляне на съгласие“ или ни изпратите имейл с текст „Оттегляне на съгласие“ на електронен адрес toyota@contact.toyota.bg
Общата политика за поверителност и защита на личните данни, която съдържа общите правила за обработването на Вашите лични данни, е достъпна на "Политика за поверителност и защита на лични данни"