1. Discover Toyota
 2. Quality
 3. Producing quality
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Качество на производството

Научете как нашите инвестиции в хора и обучение произвеждат качество
Инвестираме в хора, обучение и начини на работа, за да гарантираме, че всеки произведен от нас автомобил е с най-високо качество, отговаря на високите стандарти, които сме поставили, и как се стремим да надхвърляме и тях.
 • Ние се ангажираме да създаваме автомобили с най-високо качество, като използваме прецизни производствени процеси и квалифицирана и отдадена работна сила. Всеки произведен от нас автомобил преминава през хиляди проверки, за да се гарантира, че безопасността, експлоатационните параметри и качеството на изработката са изключителни и отговарят на нашите високи стандарти.
 • За да помогнем на хората да разберат качеството и да научат повече за него, ние осигуряваме цялостно обучение. То включва стажове за млади хора, които започват своята кариера, и редовни активности за развитие на уменията на нашите утвърдени служители.

  Опитът и знанията се споделят между поколенията, което засилва ангажимента към качеството. Успехът на нашето обучение се изразява в многото награди, получени на национално и международно ниво.

 • *Andon означава „знак“" или „сигнал“. Това е визуално средство, което предупреждава и подчертава къде е необходимо да се действа и показва, че поточната линия е спряна поради някаква нередност.
  Провежда се интензивно обучение, за да се помогне на нашите членове да научат и разберат качеството.
 • Извършва се поредица от 2000 проверки, за да се гарантира безопасността, производителността и „вграденото“ качество.

Качество от Toyota на най-високо ниво 

Хората, които произвеждат нашите автомобили, ценят високо отговорността на своята работа. В хода на производствения процес всеки автомобил ще премине през хиляди проверки на качеството.

Процесът на създаване на един автомобил включва много хора, които работят последователно по много различни задачи. Всеки на производствената линия носи отговорност за осигуряване на качеството на различен етап. Това е лична ангажираност в работата, която завършва с проверките за осигуряване на качеството, извършвани, преди всеки автомобил да напусне завода.

Мъжете и жените, които извършват хилядите проверки, на които държим, се гордеят с това, което правят, за да гарантират, че всеки клиент може да бъде сигурен в безопасността и качеството на своя автомобил.

Осигуряване на качеството

Мисията на нашите екипи за осигуряване на качеството е да гарантират, че всеки автомобил, който напуска нашите заводи, където и да е по света, отговаря на нашите високи стандарти за безопасност и качество. На всеки автомобил се извършват поредица от 2000 проверки, преди да бъде одобрен и готов за доставка на клиента.

„Качеството никога не е случайност. То винаги е резултат от интелигентни усилия.“

Джон Ръскин, философ

Ръководител на екипа за осигуряване на качеството

Аманда Роуланд е ръководител на екип за осигуряване на качеството в Toyota Motor Manufacturing (UK) Limited, където се произвеждат нашите модели Corolla. Гордее се с ролята, която тя и нейните колеги играят в проверката на всеки автомобил, напускащ поточната линия, като се уверяват, че качеството на изработката е на необходимото ниво и че всички различни системи работят правилно. В този видеоклип тя разказва за задълбочеността на процеса на осигуряване на качеството и личната отговорност, която екипите поемат за доставянето на клиентите на безопасни автомобили с най-високо качество.

Основни проверки на качеството, извършвани в заводите

 • Акумулатор/Запалване
 • Спирачна система
 • Двигател
 • Осветление
 • Конструкция на седалките
 • Кормилно управление
 • Трансмисия
 • Динамична оценка на пътя

Изграждане на качество чрез обучение

Чрез обучение, опит, споделяне на умения и съревнование ние гарантираме, че следващите поколения от нашата работна сила могат да придобият и развият талантите, необходими за постигане на най-доброто качество. Концепцията за качество на производството е нещо, което непрекъснато се променя, тъй като разработваме нови автомобили, намираме по-добри начини на работа, а нашите клиенти усъвършенстват своите вкусове и предпочитания.

Ето защо за нас е важно винаги да се учим на качество, независимо дали чрез осигуряване на стажове и развитие на уменията за млади хора, които започват кариерата си, или чрез предоставяне на обучение и възможности за придобиване на нови умения на нашите утвърдени служители. Високото качество на работата, постигнато от нашите служители, е признато с много награди на национално и международно ниво.

КАК РАЗВИВАМЕ УМЕНИЯТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВО?

Научете повече