1. Discover Toyota
  2. Quality
  3. Assuring quality
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Гарантиране на качеството

Научете за нашия фокусиран върху клиента подход към проблемите на качеството
Ние се ангажираме да предоставяме най-високо качество и да осигуряваме пълна удовлетвореност на клиентите, като непрекъснато подобряваме нашите продукти и услуги.
  • Разработихме ефективни процедури, така че когато клиентът се сблъска с проблем, да можем да го оценим и отстраним, като причиним възможно най-малко неудобство.
  • Нашите служби по качеството по цял свят проверяват работата ни и търсят начини за по-добро изпълнение на задачите. Философията ни „клиентът на първо място“ е част от ДНК-то на Toyota и означава, че винаги се вслушваме в мнението на нашите клиенти и използваме тяхното мнение и опит, за да правим подобрения.

  • Потвърждение в рамките на максимум 48 часа.


    Пълна удовлетвореност на клиента на всеки етап.

  • Анализират се 100% от докладите от клиенти на пазарите.
     

Фокусиран върху клиента подход по отношение на качеството

Нашият ангажимент към качеството не приключва, когато ви предадем автомобила. Чрез изтеглянето на автомобили от пазара и нашите кампании за обслужване, ние гарантираме, че проблемите с качеството се разпознават и решават, когато и където е необходимо. От 2010 г. насам извършихме реорганизация на начина си на работа в световен мащаб, за да поддържаме и подобряваме качеството на нашите продукти и обслужване. През цялото време се грижим да разберем ситуацията от вашата гледна точка.

Ранно откриване и ранно разрешаване на проблеми

Разработихме поетапен метод, за да гарантираме, че всички проблеми с нашите автомобили се откриват и отстраняват възможно най-бързо и задълбочено. Ранно откриване и ранно разрешаване е нашият глобален процес за проверка, оценка и отстраняване на всички докладвани проблеми. Информацията и подробностите за всички коригиращи действия се споделят, за да може да се предотврати всяка повторна поява или да се отстрани бързо.

Нашата мисия EDER е да сведем до минимум вашето неудобство, като същевременно решим всеки проблем във възможно най-кратък срок и предприемем действия, за да предотвратим по-нататъшното разпространение на проблема или неговото задълбочаване.

Офиси за клиентско качество

Създадохме мрежа от регионални офиси за клиентско качество (CQ), които служат за координиране на контрола на качеството в световен мащаб, като образуват връзка между ръководството, осигурено от глобалната ни централа, и местните дейности по качеството, извършвани в цяла Европа.

В Европа офисът на CQ се намира в Брюксел. Мисията на офисите на CQ е да гарантира, че различните части на нашия бизнес работят заедно, за да поддържат и постоянно подобряват качеството, работейки с прозрачност, предприемайки бързи действия и активно вслушвайки се в гласовете на собствениците на Toyota.

Локации на регионалните клиентски офиси за качество (регионални ръководни офиси)

КАК РАБОТИ НАШАТА ПОЛИТИКА КЛИЕНТЪТ НА ПЪРВО МЯСТО?

Научете повече

Сервизни акции

Когато открием проблем, който би могъл да застраши безопасността на клиентите, незабавно ще предприемем необходимите стъпки за отстраняването му. Предприетите от нас действия ще бъдат предмет на изтегляне на автомобил. Ще се свържем със собствениците на всички засегнати автомобили и ремонтите или настройките, които ще извършим на техния автомобил, ще бъдат извършени безплатно за вас.

„Когато потребителите купуват Toyota, те не купуват просто автомобил, камион или ван. Те се доверяват на нашата компания.“

Акио Тойода

Често задавани въпроси

Собствениците на автомобили ще бъдат информирани с писмо или телефонно обаждане. Когато установим, че клиентите по някаква причина не са докарали автомобила си за проверка или работа при изтегляне, ние ще последваме нашето уведомление с напомняне.

Уведомлението ще потвърди името на модела и регистрационния номер на вашето превозно средство.
 

Ще бъдете помолени да уредите превоза си до местен оторизиран дилър или сервиз на Toyota в удобно време за проверката свързана със сервизна акция и всяка свързана работа, която трябва да бъде извършена.
 

То ще опише възможния дефект, който е бил идентифициран, и потенциалната(ите) опасност(и), които може да причини.
 

То ще обясни какви признаци може да забележите, както в начина, по който автомобилът се държи при шофиране, така и в предупредителните светлини, които може да видите на арматурното табло.
 

То ще обясни как възнамеряваме да отстраним проблема, кога това решение ще бъде налично и колко време трябва да отнеме изпълнението му.
 

То ще ви посъветва какво да правите по-нататък и ще ви предостави информация за връзка, ако имате притеснения или въпроси.

Известието ще изясни какви трябва да бъдат следващите ви стъпки.

 

В повечето случаи ще трябва да се свържете с вашия местен оторизиран дилър или сервиз на Toyota, за да уговорите час за проверка на автомобила и, ако е необходимо, ремонт.

 

Ще ви бъде казано как и къде да намерите допълнителна информация, ако има нещо, което не разбирате, или ако имате нужда от допълнително обяснение.

Ако не получите известие, но смятате, че вашето превозно средство е включено в сервизна акция, можете да се свържете с местния оторизиран дилър на Toyota за съвет.

Препоръчваме ви да прегледате автомобила си и, ако е необходимо, да го ремонтирате възможно най-скоро. В малко вероятния случай на откриване на проблем, който представлява незабавно сериозно безпокойство, ще бъдат предприети допълнителни стъпки за предупреждение на собствениците на превозни средства.

Не, всички проверки при изтегляне и всички свързани ремонтни дейности ще бъдат извършени от оторизиран дилър или сервиз на Toyota без разходи за клиента.