1. Discover Toyota
 2. Quality
 3. Assuring quality
 4. How does our customer first policy work?

Как работи нашата политика "Клиентът на първо място"?

 • Нашата политика Клиентът на първо място

  Във всеки аспект на нашата работа, включително и в нашите автосалони, ние полагаме големи усилия да изградим и поддържаме добри взаимоотношения с нашите клиенти и всеки от нашите служители следва политиката „клиентът на първо място“, когато върши своята работа.

 •  


  Това спомага за изграждането на доверие и взаимно уважение и гарантира, че сме наясно с техните мнения и предпочитания, което ни помага да проектираме и произвеждаме все по-добри автомобили.

 • Като се вслушваме в гласа на клиента

  Като се вслушваме в мненията и реакциите на нашите клиенти, можем да научим какви са техните очаквания както за нашия бизнес, така и за нашите автомобили. Затова е важно да насърчаваме обратната връзка.

  Предоставяме широк спектър от възможности на хората да споделят мнението си, включително обикновени разговори със служителите в шоурумите, участие във фокус групи или проучвания, контакт с нашите отдели за връзки с клиенти и участие в каналите ни в социалните медии. Разбира се, това включва в еднаква степен както похвали, така и оплаквания. • Допълнителна обратна връзка и данни се събират от нашите дилъри и нашите доставчици. Също така следим отблизо мненията на клиентите, събирани от трети страни, като вестници, списания и онлайн издания, както и водещите независими проучвания на удовлетвореността, като например тези, провеждани в международен план.

Като действаме според вашите препоръки

Уверяваме се, че анализите и предложенията, които получаваме, когато ви слушаме, бързо се споделят с всички съответни части на нашия бизнес. Това събиране на информация и анализ на обратната връзка ни помагат при планирането на нови продукти, повишаването на стандартите за качество и подобряването на начина на работа и услугите, които предоставяме. По този начин „гласът на клиента“ остава основна част от нашия бизнес.