1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Environmental challenge 2050
  4. Challege 6
  5. How are we working to protect the natural world?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Как работим за опазването на природния свят?

Международният съюз за защита на природата (IUCN) е световен орган, специализиран в оценката на видовете чрез „Червения списък“.

Toyota установи глобално сътрудничество с IUCN, за да удвои броя на оценяваните видове и да разбере кои видове са застрашени от изчезване. От 80 000 вида в списъка през 2015 г., планът е да се увеличи броят им до 160 000 до 2020 г.

В Европа това партньорство се подкрепя от Кралските ботанически градини в Кю. Най-новото тяхно изследване обхваща видовете кафе и разкрива, че 60% от всички диви видове кафе са застрашени от изчезване поради обезлесяването и изменението на климата. Сред тях е и Coffea arabica – любимото и най-търгувано кафе в света.

Работата на Кралските ботанически градини не е насочена към представяне на мрачни перспективи за растителни видове като кафето арабика, а към разбиране на риска, за да могат да се въведат подходящи мерки за намеса и планиране.