1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Environmental challenge 2050
  4. Challege 4
  5. What are some of the other ways we’ve reduced water usage?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

По какъв начин намалихме допълнително потреблението на вода?

Централният офис на Toyota в Европа се стреми да намали значително потреблението на вода. За да постигнем целите си, ние предприехме няколко действия през годините. През 2015 г. инсталирахме допълнителни водомери, с цел подобряване на процеса на мониторинг, бързо установяване на отклонения от нормалното потребление и проследяване на възникнали проблеми. За още по-добър надзор при използването на вода, свързахме измервателните уреди към централната система за управление на сградата. Същата година инсталирахме безводни писоари, а през 2016 г. надградихме започнатото с по-ефективни модели съдомиялни машини.

Съвсем наскоро инсталирахме система за разделяне на дъждовна от битова вода. Сега, вместо двата вида вода да попадат в градската канализация, дъждовната вода се рекуперира за санитарни нужди. Това спестява 2400 м³ санитарна вода годишно.