1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. 4 r's for a better earth
 4. Recycle
 5. How are we maximizing our recycling?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Как увеличаваме максимално нашето рециклиране?

Рециклиране на хибридни батерии

Често ни питат дали нашите хибридни батерии се нуждаят от смяна и дали вредят на околната среда, когато се изхвърлят. Всички батерии, които използваме в нашите хибридни електромобили, са проектирани така, че да издържат толкова дълго, колкото и автомобилът, благодарение на интелигентни системи за управление, които се грижат за тяхната постоянна работа година след година.

 

Когато достигнат края на жизнения си цикъл, имаме схема за обратно приемане, за да гарантираме, че с тях се борави по безопасен и отговорен начин. Понастоящем събираме над 90% от нашите батерии в Европа чрез мрежите на нашите търговци на дребно, но се стремим да постигнем 100% обратно приемане при всички наши дейности.

 

 • Партньори за рециклиране на батерии 

  Ако хибридните батерии, които приемаме обратно, не могат да бъдат използвани повторно, например като резервна батерия в друг автомобил или като самостоятелни устройства за съхранение на енергия, ние работим с две висококвалифицирани и акредитирани специализирани компании, които извършват процеса на рециклиране и депониране.

 •  

  SNAM, базирана във Франция, отговаря за никел-металхидридните батерии, използвани в повечето от нашите хибридни електромобили, а Umicore, базирана в Белгия, се занимава с литиево-йонните батерии, които понастоящем са монтирани в Prius Plug-in. И двете компании използват най-новите, модерни техники, за да оползотворят възможно най-много материал и да гарантират, че няма да се навреди на околната среда.

Рециклиране в нашите дейности

Уверяваме се, че събираме всички отпадъци, които се образуват в нашите производствени дейности, и ги третираме правилно, като избягваме всякакви щети за околната среда. Използването на правилните методи за обработка е от ключово значение за това.

Във всичко, което правим в Toyota, никога не предаваме лошо качество от един процес към следващия и това се отнася както за начина, по който се справяме с отпадъците, така и за начина, по който управляваме производствените си линии. Ако отпадъците могат да бъдат сортирани в точката на възникване, това улеснява обработката им в точката на рециклиране.

Например пластмасовите отпадъци се сортират по вид и цвят, така че екипите на нашия партньор за обработка на отпадъци, Green Metals, могат лесно да ги предадат за рециклиране. Green Metals е компания от групата на Toyota, която подпомага дейността ни в 21 локации по света, като сортира, обработва и продава нашите метални и неметални отпадъци и изпълнява цялостна програма за управление на отпадъците.

 • Отпадъчните води от нашия производствен процес на боядисване могат да се използват в циментови заводи.
 • Фосфатната утайка от нашия производствен процес на боядисване може да се използва в циментови заводи.
 • Стоманен скрап в насипно състояние, получен от пресовия цех на Toyota Motor Manufacturing France.
 • Балите със стоманен скрап се обработват с магнит и мостов кран. Toyota Motor Manufacturing France.