Toyota Hybrid

За всеки има хибриден автомобил от Toyota

Запознайте се хибридите на Toyota, които днес придвижват над 8 милиона души в цял свят. Имаме хибриден автомобил за всеки.

Истината за Хибридната Технология на Toyota.

При първата поява на нашите хибриди някои смятаха, че автомобилите, задвижвани от два двигателя са все още в бъдещето, но Prius беше изпреварил времето си. Сега, само след две десетилетия, над 8 милиона души по света притежават именно нашите хибриди.

Смятате, че притежаването и управлението на хибрид е сложно и изискващо? Истината е, че хибридите на Toyota са създадени да направят живота на всички по-лесен...защото технология като тази на хибридите ви дава много повече, спестявайки гориво, намалявайки емисиите, генерирайки възобновяваща се енергия.

Истините за Toyota Hybrid

Хибридите остават често неразбрани дали от незнание как да ги зареждате или съмнения за за дълъг живот на хибридната батерия....
Оставете предразсъдъците настрана и отктрийте 8-те истини за хибдрите

ef="/curotlass="sharfooomp lsg="sh" hsdiv> ef="/curpokoistvxsdiv> Toass="rown -->To='{"anims="btn: false}'did iconтвъ> тпрnavigation-second-leveupile.nj : ein: v>
a.n-chevron-riht-bprop="iale n btn-grey"> /s.toyota-co -->a.n-chevron-rin btn-gr/div> /s.toyota-а o-n-chevron-rin btn-gr/div> /s.toyota-aatasia-n-chevron-rin btn-gr/div> /s.toyota-a-europe.com/toyoin btn-gr/div> /s.toyota-a-eur-plurope.com/toyoin btn-gr/div> /s.toyota-c-urope.com/toyoin btn-gr/div> /s.toyota-id" ope.com/toyoin btn-gr/div> /s.toyota-hiluxope.com/toyoin btn-gr/div> /s.toyota-land-cruiserope.com/toyoin btn-gr/div> /s.toyota-a-oaceope.com/toyoin btn-gr/div> /s.toyota-a-oace-а o-n-chevron-rin btn-gr/div> /="img-responsivn-chevron-rin btn-gr/div> /buy-a="//t1-cn-chevron-rin btn-gr/div> /s.toyota-n-chevron-rin btn-gr/div> /cms-1.imadownloadsvron-rin btn-gr/div> /business-customnsivn-chevron-rin btn-gr/div> /="img-responsivn-chevron-rin btn-gr/div> /usedsyota-n-chevron-rin btn-gr/div> vron-riht-bprop="iale n btn-grey"> /buy-a="//t1-cbuy-biv>vron-rin btn-gr/div> /а з-and-accessoriea-n-chevron-rin btn-gr/div> /а з-and-accessoriea-а з-and-mai2 d ---n-chevron-rin btn-gr/div> /а з-and-accessoriea-genuine-accessoriea-n-chevron-rin btn-gr/div> /а з-and-accessoriea-genuine-pages.n-chevron-rin btn-gr/div> /а з-and-accessoriea-warranty-and-assistd ---n-chevron-rin btn-gr/div> /а з-and-accessoriea-my="//t1-cn-chevron-rin btn-gr/div> /cu3div> /cu3div> <-s-gorivni-kletkivron-riht-bprop="iale tn btn-grey"> /ive" src="//t1-cve" src="//t1-cms-2.imagesmirairespons-avto--> <-s-gorivni-kletkivron-riron-right"> /ive" src="//t1-cve" src="//t1-cms-2.imagesредвiraismirairespons-avto--> <-s-gorivni-kletki-10neshtavron-riron-right"> /ive" src="//t1-cve" src="//t1-cms-2.imagesредвiraisредвirai-environe.com/toyoiron-right"> /ive" src="//t1-cve" src="//t1-cms-2.imagesредвiraisредвirai-exompior-i2 piorm/toyoiron-right"> /ive" src="//t1-cve" src="//t1-cms-2.imagesредвirais на-Mirai-Generalm/toyoight"> id iceht-bprop=" WEC и пt-block-c о тcription">Поѽа Toyota и Lexusck-c : end -->e/livacy-a-bt-scroll=""> type->e/livacyll=""> ls.nj="40-bt-socialchannele/livacy/sass="smedia-h" hsdiаfigure>i end --> ta-btsht-bapntclasза д-a -->зtcs text-center" d-v2-bod.nj : b>Избеal-tools text-center" data-btus" /vacyate/page" data-btv class="coneP /vacyDisendiml5"> lass="col-xs-12 html5"> аживоттnent-item.n < Toyoос ен,.окn c та!8 исѼо тамали>< Toyata-bt-traclting-sta/sys/us" /vacy/seted iss"> <е.< и оn> т.еa>ip> ip>-v2-bod.nj : begin -->-a -->зtcs text-center" d-ta-btus" /vacyate/paза д---беal-tools text-center" datt" data-t" Pta">>ex --> v> v> v> ll:"Yaria "},{ "keyll:"co2_emiss с, "ey"> ll:"От 79 г/ g"},{ "keyll:"fuel_-sesumdiv> , "ey"> ll:"Дn c3,5Sp/100 g"},{ "keyll:"power_/dii , "ey"> ll:"1.5 -о > tusCVT"},{ "keyll:"seco_styl W, "ey"> ll:"Х --> оl5рЀ ш"},{ "keyll:"lengthW, "ey"> ll:"3950"},{ "keyll:"rid-in, "ey"> ll:"Oт 249Spn.оl---"},{ "keyll:"exploretca5", "ey"> ll:"Отиock-compoYaria "},{ "keyll:"bookth" hr, "ey"> ll:"/s.toyota-yaria-n-chevron--n-chevron-#/ajax/%2Fforms%2Fformsvron-%3Ftab%3D ll:"/s.toyota-yaria-n-chevron-"},{ "keyll:"model_yea5", "ey"> ll:" "},{ "keyll:"disendiml5", "ey"> ll:" "}],"auria"/pa[{ "keyll:" W, "ey"> ll:"Auria "},{ "keyll:"co2_emiss с, "ey"> ll:"84-г/ g"},{ "keyll:"fuel_-sesumdiv> , "ey"> ll:"3.6Sp/100 g"},{ "keyll:"power_/dii , "ey"> ll:"1.8-о > tusCVT"},{ "keyll:"seco_styl W, "ey"> ll:"Х --> оl5рЀ ш"},{ "keyll:"lengthW, "ey"> ll:"4275"},{ "keyll:"rid-in, "ey"> ll:"Oт 309Spn.оl---"},{ "keyll:"exploretca5", "ey"> ll:"Отиock-compoAuria "},{ "keyll:"bookth" hr, "ey"> ll:"/s.toyota-auria-n-chevron-#/ifr /https%3A%2F%2Fwwwlt="10 годин%2Fwve" src="//t1-%2Fwve" ridevron-"},{ "keyll:"exploreth" hr, "ey"> ll:"/s.toyota-auria-n-chevron-r},{ "keyll:"model_yea5", "ey"> ll:" "},{ "keyll:"disendiml5", "ey"> ll:" "}],"id" "/pa[{ "keyll:" W, "ey"> ll:"!-- "},{ "keyll:"co2_emiss с, "ey"> ll:"117-г/ g"},{ "keyll:"fuel_-sesumdiv> , "ey"> ll:"Oт 4.9Sp/100 g"},{ "keyll:"power_/dii , "ey"> ll:"2.5-о tusCVT"},{ "keyll:"seco_styl W, "ey"> ll:"КToya пt-blн SUV"},{ "keyll:"lengthW, "ey"> ll:" "},{ "keyll:"rid-in, "ey"> ll:"От 576Spn."},{ "keyll:"exploretca5", "ey"> ll:"Отиock-compo!-- "},{ "keyll:"bookth" hr, "ey"> ll:"/s.toyota-id" ope.com/toy#/ajax/%2Fforms%2Fformsvron-%3Ftab%3D ll:"/s.toyota-s.toid" ope.com/toyo},{ "keyll:"model_yea5", "ey"> ll:"s.to"},{ "keyll:"disendiml5", "ey"> ll:" "}],"a-eur"/pa[{ "keyll:" W, "ey"> ll:"та IV"},{ "keyll:"co2_emiss с, "ey"> ll:"90-г/ g"},{ "keyll:"fuel_-sesumdiv> , "ey"> ll:"3,9Sp/100 g"},{ "keyll:"power_/dii , "ey"> ll:"1.8-о > tusCVT"},{ "keyll:"seco_styl W, "ey"> ll:"Л comg> 5рЀ ш"},{ "keyll:"lengthW, "ey"> ll:"4480"},{ "keyll:"rid-in, "ey"> ll:"От 450Spn."},{ "keyll:"exploretca5", "ey"> ll:"Отиock-compoта IV"},{ "keyll:"bookth" hr, "ey"> ll:"/s.toyota-a-europe.com/toy#/ifr /https%3A%2F%2Fwwwlt="10 .bg%2Fforms%2Fformsvron-%3Ftab%3D ll:"/s.toyota-a-europe.com/toyo},{ "keyll:"model_yea5", "ey"> ll:"s.to"},{ "keyll:"disendiml5", "ey"> ll:" "}],"a-eurplur"/pa[{ "keyll:" W, "ey"> ll:"та +"},{ "keyll:"co2_emiss с, "ey"> ll:"95-г/ g"},{ "keyll:"fuel_-sesumdiv> , "ey"> ll:"4.1Sp/100 g"},{ "keyll:"power_/dii , "ey"> ll:"1.8-о > tusCVT"},{ "keyll:"seco_styl W, "ey"> ll:"7-yatlasн,н 3. Поенеоl5рЀ ш"},{ "keyll:"lengthW, "ey"> ll:"4645"},{ "keyll:"rid-in, "ey"> ll:"От 510Spn."},{ "keyll:"exploretca5", "ey"> ll:"Отиock-compoта +"},{ "keyll:"bookth" hr, "ey"> ll:"/s.toyota-a-eur-plurope.com/toy#/ajax/%2Fforms%2Fformsvron-%3Ftab%3D ll:"/s.toyota-a-eur-plurope.com/toyo},{ "keyll:"model_yea5", "ey"> ll:" "},{ "keyll:"disendiml5", "ey"> ll:" "}],"auriata"/pa[{ "keyll:" W, "ey"> ll:"Auria TS "},{ "keyll:"co2_emiss с, "ey"> ll:"85-г/ g"},{ "keyll:"fuel_-sesumdiv> , "ey"> ll:"3.5Sp/100 g"},{ "keyll:"power_/dii , "ey"> ll:"1.8-о > tusCVT"},{ "keyll:"seco_styl W, "ey"> ll:"КToyaкоl5рЀ ш"},{ "keyll:"lengthW, "ey"> ll:"4560"},{ "keyll:"rid-in, "ey"> ll:"От 351Spn."},{ "keyll:"exploretca5", "ey"> ll:"Отиock-compoAuria TS "},{ "keyll:"bookth" hr, "ey"> ll:"/s.toyota-auria touri icomages.n-chevron-#/ajax/%2Fforms%2Fformsvron-%3Ftab%3D ll:"/s.toyota-auria touri icomages.n-chevron-r},{ "keyll:"model_yea5", "ey"> ll:" "},{ "keyll:"disendiml5", "ey"> ll:" "}]}vel> ll:"ца

ll:"зtЂаван"},{ "keyll:"test_drvictctab, "ey"> ll:"Зtге8 истиmponentуване ил"},{ "keyll:"ope.viewb, "ey"> ll:"Зtгеиовas-e!аѲ
оиѰлея о "},{ "keyll:"co2_emiss с_labelb, "ey"> ll:"CO2 а нд ра(g/km)"},{ "keyll:"fuel_-sesumdiv> _labelb, "ey"> ll:"КToyaкa-bt-неонзi> t(l/100 g)"},{ "keyll:"power_/dii _labelb, "ey"> ll:"Зс3scrip ил"},{ "keyll:"seco_styl _labelb, "ey"> ll:"Тр > "},{ "keyll:"length_labelb, "ey"> ll:"Дос По"},{ "keyll:"rid-i_labelb, "ey"> ll:" ll:"М в nd лН!--е на Odivmal Leasi i"}]}vel> 0){
А, тcript А>оѵран в о. C п н оѵънмhа ock-com sген ѵSport раздрпр-bюА>spot а иа, 3scrоЂоrancото a жере наѰlg>t-block-cциѲ: слrancToyata-т,/ni>Ђуване иле . ЕдПЁисеcla>а , нckе н n> < Tе алиа ock-com sген ,н 3ort разказиѲ: та!> atlasнПоѴ/a> <."}],"batthry"/pa[{ "keyll:"TYPE", "ey"> ll:"text"},{ "keyll:"COLOUR", "ey"> ll:"46c268"},{ "keyll:"VIDEO_URL", "ey"> ll:"null"},{ "keyll:"TITLE", "ey"> ll:"Б>t-block-cциѲ: ><е.<исi> ѵSport разказв а ранckлиѽ>< , нckнcе ниънмh/ul> > п н. C-т " - я " - оодsн, оscrослеоkе ниѻи>."},{ "keyll:"TEXT", "ey"> ll:"Ее нзa наѸѵътbютѲ:ооyota нмht "огкѰlg>t-block-c ript , е ѻи> yoосо>жеу.

Нig наѵend -->< TреSpан ид †о А>лиѽ> , е g>t-block- вЂyota нЂ авЏциерockrancѰlѼзв ао иа!--иаециѲ: <а мcе не таасѲight "Ђ 19997-гToyotcѰlѴпѻБал. CtЂоенъг- g>t-block- ll:"text"},{ "keyll:"COLOUR", "ey"> ll:"f04c4f"},{ "keyll:"VIDEO_URL", "ey"> ll:"null"},{ "keyll:"TITLE", "ey"> ll:"Нi><е.<исi> ѵSport разказв о окѰш ,ан, ооyota ata-bt/ni>< d енНжеурънмhlѴпѳе има>. nd olasн. C е нмо тl-иЁ!-- ta иt "- нъмataЁисое наѰl ."},{ "keyll:"TEXT", "ey"> ll:"СoYaria мп> оЂSpнотѸ е
  оЁис
   ло-ееrancе ив т фн,Spноyota н, оѸ оscrSъi> ѵ i> --> Auria ,- ->< T-bюеranъi> ѵ Auria Touri i Smages ,- каp>
   о кnc та!8 иѻи>иа нЂ ararъдмaatlasнѵ та +, зв о-- spoЁpaа > пи ѵраcript Арпноѷ 1997.е па nd olasul> лi> iнlasн, иѻБалкос 8lѼзв а yoЃ<е.!--иаециоѵрс3sЂ ѽ>i> ѵ iлеort разказ."},{ "keyll:"TEXT", "ey"> ll:"ОЂ оЂотѵо ѿnt-item.lѴпѳе ив r i>. bt,/n><е.<исi> ѵSport разказв > sЂ ѽоеиовЀ.<и < T
    па nd olas.

    Поѷ Ёpaе3sЉ >><раЇtem.l20SpToyotcѸ,SpToЂоеи/lиЁ!ѽ><иа нас,кос 8lѼзв а yoЃ<.!--иаеци>< Tа Spa мп> оa-т "Њ >е Ѐъг- иѻи> а

    Ђ ."}]}vel> 0){ з nss="Fr s>зtcs text-center" d-