1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Cleaner mobility
  4. Bio Fuels
  5. How are we helping to develop the biofuels of tomorrow?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Как помагаме да бъдат създадени биогоривата на утрешния ден?

Инвестирахме в изследвания на ново, второ поколение биоетанол, произведен от дървесина и слама. Въпреки че сме на ранен етап в тази работа, установихме, че това ново гориво може да доведе до  голямо намаляване на отделяните парникови газове.

 

Чрез работата си с Алианса за синтетични горива в Европа (ASFE) разглеждаме биоалтернативи на дизеловото гориво, които могат да се произвеждат от най-различни суровини, включително биомаса. Тези парафинови горива включват хидрообработено растително масло (HVO), което се произвежда и продава в търговската мрежа. HVO може да се използва в съществуващите и бъдещите дизелови двигатели, което ще допринесе за намаляване на нивата на вредните им емисии.