1. Discover Toyota
  2. Start Your Impossible
  3. Partnership
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Партньорство за Специалните Олимпийски игри

Духът на Специалните Олимпийски игри е свързан с преоткриването на границите на човешкия потенциал и даване на всеки право да посегне към мечтите си. Целта на Special Olympics е да създаде приобщаващи общности по целия свят, където всеки човек е приет и приветстван, независимо от способностите си.

Под чадъра на Start Your Impossible, Toyota се присъединява към Special Olympics в това пътуване, с мисията да осигури свободата на движение за всички. Премахването на бариерите както за физическото, така и за социалното движение ще ни доведе до по-добро общество като цяло.

Заедно насърчаваме равните възможности, защото всички мечти са равни.

Това е историята за Ела. Тя е символ на смелостта и духа на всички атлети на Специалните олимпийски игри.