1. Support
  2. Bluetooth

BLUETOOTH® СЪВМЕСТИМОСТ

Bluetooth® телефонната съвместимост ви позволява безжично да интегрирате съвместим мобилен телефон и предлага система за комуникация свободни ръце “hands-free“. Когато телефонът ви е в автомобила, системата hands-free се активира.

Как да използвате тази технология?

  • Изберете вашия автомобил Toyota.
  • Ще се появят наличните за този модел Bluetooth® системи.
  • Можете да увеличите картината като кликнете върху нея.
  • Кликнете върху модела на вашата Bluetooth® система.
  • В случай че вашата Bluetooth® система е с друга версия на софтуера, ще се появи допълнителен екран, обясняващ как да откриете коя софуерна версия има вашият автомобил.
  • Изберете софтуерната версия на вашия автомобил.
  • След това, изберете телефона, модела и фърмуера от съответните падащи списъци.
  • Най-накрая, кликнете върху бутона „Търсене“ (Search) за да се покаже таблица със списък на поддържаните функции за избрания телефон или телефони.
  • Ако използвате функция за връщане в първоначално положение (reset) или зареждане като избор, моля уверете се че всички необходими избрани позиции са направени отново.