1. Owners
  2. Warranty
  3. Hybrid 10-Years Battery Program
  4. Hybrid 10-Years Battery Care
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

ПРОГРАМА 10 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ГРИЖА

за хибридната батерия

Програмата 10 Години Безплатна Грижа за Хибридната Батерия става стандартна за всички хибридни модели Toyota без допълнително доплащане и влиза в сила за всички поръчки на Toyota и Lexus от 17 октомври 2015. 

Заводската гаранция на хибридната батерия на Toyota и Lexus е 5 години или 100 000 км.

Програмата включва 5 последователни, напълно безплатни диагностични теста на хибридната система, придружени от сертификати, всеки от които удължава грижата за хибридната батерия с още 1 година или 15 000 км и осигурява безплатна смяна на батерията при евентуален дефект.

За избягване на всякакви недоразумения, собствениците на хибридни автомобили включени в тази програма, трябва да предоставят автомобила си, в който и да е Оправомощен сервиз на Toyota или Lexus в България преди изтичането на 5-та година от стартирането на фабричната гаранция или преди 100 000 км, което настъпи по-рано.

При посещение сервизът извършва безплатен тест, генерира дигитален талон с последващ номер от 1 до 5 и издава сертификат удостоверяващ удължаването на гаранцията на автомобила с 1 година или 15 000 км, което настъпи първо. Преди изтичането на този период от 1 година или 15 000 км, клиентът трябва да представи своя автомобил за следващата проверка и сервизът ще удължи гаранцията на хибридната батерия с още 1 година или 15 000 км. Тези безплатни проверки следва да се извършват по описания начин, докато не се генерира и изразходва (Талон No5). 

След изтичането на действието на последния талон, клиентите в случай, че автомобила им все още е на по-малко от 10 години ще имат възможността да си удължават гаранцията срещу заплащане (за повече подробности се обърнете към най-близкия сервиз на Toyota).

Талоните за безплатна грижа за хибридната батерия са част от конкретния автомобил и те не могат да бъдат използвани за различен автомобил от този, за който са издадени.

ВНИМАНИЕ! – При пропуск от страна на клиента да предостави автомобила си за съответната последователна проверка на хибридната батерия и в случай, че тя дефектира, отстраняването на повредата ще се заплаща от клиента по актуалните към този момент цени за труд и резервни части. След възстановяването на батерията, клиентите ще могат да си продължат безплатната грижа, спазвайки описаните по-горе условия.