1. Owners
  2. Warranty
  3. Hybrid 10-Years Battery Program
  4. Hybrid 10-Years Battery Care
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

ПРОГРАМА 10 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ГРИЖА

за хибридната батерия

Програмата 10 Години Безплатна Грижа за Хибридната Батерия става стандартна за всички хибридни модели Toyota без допълнително доплащане и влиза в сила за всички поръчки на Toyota и Lexus от 17 октомври 2015. 

Заводската гаранция на хибридната батерия на Toyota и Lexus е 5 години или 100 000 км.

Програмата включва 5 последователни, напълно безплатни диагностични теста на хибридната система, придружени от сертификати, всеки от които удължава грижата за хибридната батерия с още 1 година или 15 000 км и осигурява безплатна смяна на батерията при евентуален дефект.

За избягване на всякакви недоразумения, собствениците на хибридни автомобили включени в тази програма, трябва да предоставят автомобила си, в който и да е Оправомощен сервиз на Toyota или Lexus в България преди изтичането на 5-та година от стартирането на фабричната гаранция или преди 100 000 км, което настъпи по-рано.

При посещение сервизът извършва безплатен тест, генерира дигитален талон с последващ номер от 1 до 5 и издава сертификат удостоверяващ удължаването на гаранцията на автомобила с 1 година или 15 000 км, което настъпи първо. Преди изтичането на този период от 1 година или 15 000 км, клиентът трябва да представи своя автомобил за следващата проверка и сервизът ще удължи гаранцията на хибридната батерия с още 1 година или 15 000 км. Тези безплатни проверки следва да се извършват по описания начин, докато не се генерира и изразходва (Талон No5). 

След изтичането на действието на последния талон, клиентите в случай, че автомобила им все още е на по-малко от 10 години ще имат възможността да си удължават гаранцията срещу заплащане (за повече подробности се обърнете към най-близкия сервиз на Toyota).

Талоните за безплатна грижа за хибридната батерия са част от конкретния автомобил и те не могат да бъдат използвани за различен автомобил от този, за който са издадени.

ВНИМАНИЕ! При пропуск от страна на клиента да предостави автомобила си за съответната последователна проверка на хибридната батерия и в случай, че тя дефектира, отстраняването на повредата ще се заплаща от клиента по актуалните към този момент цени за труд и резервни части. След възстановяването на батерията, клиентите ще могат да си продължат безплатната грижа, спазвайки описаните по-горе условия.