1. Discover Toyota
  2. Made in Europe
  3. NMSC Marketing & Sales Companies
  4. A certificate that means something
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Сертификат, който означава нещо

Сертификатът на стената на нашето представителство не е само за украса. Това е признание, че вашият дилър на Toyota е спазил всичките 86 строги задължителни стандарта и че се е ангажирал да показва последователност и прозрачност във всички свои операции.

Това отношение ще се простира още от първия контакт с вас през цялото пътуване с вашия автомобил. Резултатът е спокойствие – ще знаете, че вашата Toyota ще получи най-доброто отношение, следвайки нашата всеобхватна философия за грижа за околната среда.