1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Cleaner mobility
  4. Hybrid electric
  5. How has Europe embraced hybrid technology?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Как Европа възприе хибридните технологии?

Хибриди на Toyota само за европейския пазар

Европа е ключов пазар в нашата хибридна програма. Вече четири от всеки десет автомобила, продавани тук, са хибридни. Силният ръст на пазара се подкрепя от нашето европейско производство.

Хибридните модели Yaris, Corolla, Corolla Touring Sports и C-HR се произвеждат в заводите ни във Франция, Великобритания и Турция. Нарастващата популярност на нашите хибридни модели отразява начина по който клиентите вече приемат хибрида като основен избор и оценяват многобройните предимства, които той предлага като алтернатива на конвенционалните бензинови и дизелови модели. Две трети от всички модели Corolla и половината от Yaris, продавани в Европа, са хибриди. Четири от всеки пет, продадени модела C-HR, са хибриди. Заедно, тези, произведени в Европа автомобили, представляват три от всеки четири хибрида, които продаваме в региона.

Значението на местното производство

Винаги сме признавали значението на производството на автомобили в рамките на пазарите, на които ще се продават, или в близост до тях. Това важи и за хибридните ни модели, много от които се произвеждат в заводи извън Япония. Европейските ни заводи за хибриди са разположение във Валансиен, Франция (TMMF), Бърнастън и Дисайд във Великобритания (TMUK) и Сакария в Турция (TMMT). TMMF и TMUK са два от нашите „устойчиви заводи“, които налагат световните стандарти за екологично ефективно производство.

Това включва намаляване на потреблението на природни ресурси, рециклиране и премахване на отпадъците, използване на енергия от устойчиви и възобновяеми източници и работа в хармония с местната околна среда и общности. Произвеждайки хибридите на място, ние допълнително намаляваме неблагоприятното въздействие върху природата, като премахваме необходимостта от транспортиране на дълги разстояния по целия свят. Това ни помага да намалим въглеродния отпечатък на нашите автомобили и подкрепя ангажимента ни за намаляване на емисиите на всеки етап от жизнения цикъл на автомобила.