1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Cleaner mobility
  4. Fuel cell electric
  5. How do we answer critics of fuel cell technology?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Как отговаряме на критиците на технологията с горивни клетки?

"Електрическите автомобили с горивни клетки са твърде скъпи"

 

Също както при хибридното електрифицирано задвижване, ние знаем, че ще отнеме време електрическите автомобили с горивни клетки да се наложат като популярен, масов избор. За да ги направим достъпни, трябва да гарантираме, че и цените им ще са достъпни. По време на разработването на Mirai успяхме да намалим цената на нашата система с горивни клетки с 95% в сравнение с предшественика ѝ FCHV-adv от 2008 г. Постигнахме това, като направихме компонентите ѝ по-малки, по-леки, по-ефективни и по-евтини за серийно производство.

Освен това системата споделя много общи части с нашите хибридни електрически модели, включително електродвигателя, което спестява разходи и повишава надеждността. Убедени сме, че както при хибридните електрифицирани модели, електромобилите с горивни клетки ще стават все по-достъпни с нарастването на продажбите. 

"Няма специализирана инфраструктура"  

  

Вярно е, че сме на ранен етап от разработването на мрежа за производство, дистрибуция и продажба на водородно гориво. Знаем, че осигуряването на тези съоръжения е от съществено значение за подпомагането на първите клиенти на електромобили с горивни клетки и като производител активно насърчаваме развитието на инфраструктурата заедно с партньори от промишлеността и правителството – например чрез участието ни в европейския проект Hyfive. Също така участваме активно в Партньорството за чиста енергия, най-големия европейски демонстрационен проект за водородна мобилност, и в UKH2Mobility, който насърчава търговското внедряване на електромобили с водородни горивни клетки в Обединеното кралство.

Напредъкът е налице – и при пазарната премиера на Mirai през 2015 г. в европейските страни, в които той беше пуснат в продажба, вече имаше 40 станции за зареждане с водород, а стотици други бяха планирани да последват. Освен че трябва да се осигурят голям брой обекти, е важно те да бъдат стратегически разположени, да обслужват големите градове и основните пътища, които ги свързват.

„Производството на водород зависи от изкопаемите горива“

Водородното гориво може да се получи от много различни източници, които са в изобилие. В Европа в момента повечето водород се произвежда чрез парен реформинг, който използва природен газ като изходен материал, или чрез електролиза, която произвежда водород от вода. Вече е възможно да се използват възобновяеми източници, като слънчева енергия, вятър или хидроенергия за процеса на електролиза.

Това е от ключово значение, за да се гарантират отлични въглеродни емисии на водорода „от източника до колелата“. Цялото производство на водород в Дания е от възобновяеми източници, а Германия и други страни се очаква да приемат този „зелен“ вид производство на водород през следващите години.

"Електрическите автомобили с батерии са по-ефективни от тези с горивни клетки"

 

Въпросът за ефективността на различните автомобилни технологии не се отнася само до това какво може да се постигне днес. Важно е също така да се помисли как ползите от тях могат да бъдат устойчиви в бъдеще. Именно тук виждаме ценната роля на водорода като основен източник на енергия с ниски емисии, който може да се произвежда от възобновяеми източници.

С Mirai и нашата електрическа технология с водородни горивни клетки ние предлагаме и практично решение – пълноразмерен седан, който не се нуждае от зареждане през нощта и може да измине същото разстояние като подобен бензинов автомобил с пълен резервоар гориво. Тази комбинация от удобство, възможности и екологична ефективност не може да бъде сравнена с днешния електромобил.