1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Cleaner mobility
  4. Conventional engines
  5. Making the most of every drop of fuel
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Оптимално използване на всяка капка гориво

Предизвикателството при бензиновия или дизеловия двигател е да се извлече максимална енергия от всяка капка гориво. Ако използвате по-малко гориво, отделяте по-малко емисии и спомагате за опазването на качеството на въздуха. Има основни неща, които можете да внедрите в двигателя, за да постигнете това. Можете да повишите ефективността на процеса на горене, така че да се изразходва по-малко гориво. Можете също така да намалите теглото на двигателя и да намалите количеството енергия, което се губи от триенето между работните му части.

За да направим нашите двигатели по-леки, въведохме нови материали, включително смоли и пластмаси, и комбинирахме отделните компоненти в общи системи, които тежат по-малко и заемат по-малко място. За да намалим триенето, създадохме специални покрития за вътрешните компоненти и разработихме нови смазочни материали за по-гладка работа.

Постигаме по-ефективно използване на горивото, с по-прецизни системи за впръскване, интелигентно управление на фазите на клапаните и подобрена конструкция на горивната камера на двигателя. Освен всичко, бензиновите ни двигатели от ново поколение могат да работят в различни работни цикли, за да отговарят на различните условия на шофиране – например при стартиране и при движение по междуградски път – прилагайки експертния опит от нашата хибридна програма.

Разходът на гориво може да се постигне не само с помощта на задвижването. Комбинираме технологиите при двигателите си с аеродинамични решения, които помагат на автомобилите ни да се движат с по-малко въздушно сцепление, намалявайки ефекта на съпротивление и понижавайки разхода на гориво.