1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Sustainable society
 4. Future thinking
 5. How is this better for society?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

С какво това е по-добро за обществото?

В сравнение с конвенционалния хидринов каучук на петролна основа, биохидринът намалява въглеродните емисии през жизнения цикъл с около 20 процента, тъй като растенията естествено абсорбират CO2 от атмосферата.
 • Къде се използва?

  В маркучите на двигателя и задвижващата система. Тези компоненти са подложени на износване от топлина, масло, озон, други течности и атмосферни условия. Поради тази причина те обикновено се изработват от епихлорхидринов каучук, който има висока устойчивост на корозия. Биохидриновият каучук може да се произвежда с помощта на различни технологии за свързване на материали от растителен произход с материали, получени от петрол, на молекулярно ниво.

 •  

  Тези технологии гарантират, че биохидриновият каучук осигурява нивата на устойчивост спрямо масла, устойчивост на топлина и дълготрайност, необходими за маркучите за вакуумни сензори в двигателите и задвижващите системи. Освен това биохидриновият каучук е сходен с конвенционалния хидринов каучук на петролна основа по отношение на качеството и възможността за масово производство, което позволява широкомащабна употреба в товарни автомобили.

биоепихлорхидрин → биохидринов каучук (полимер) → маркучи за вакуумни сензори

 • Има ли други планове за използване на растенията в производството на автомобили?

  Toyota планира да разшири употребата на биохидрина и за други висококачествени каучукови компоненти, като например спирачни маркучи и маркучи за гориво.


 •  

  Занапред Toyota ще продължи да разработва и въвежда в промишлена употреба технологии, които позволяват използването на материали като екологична пластмаса и биосинтетичен каучук в по-широк кръг компоненти.