1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. 4 r's for a better earth
  4. Reuse
  5. How else do we reuse resources?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

По какъв друг начин използваме повторно ресурсите?

Водните ресурси

Бързо увеличаващото се човешко население и нарастващото селскостопанско производство превръщат водата в ресурс, по-ценен от всякога. В световен мащаб ние считаме водата за основен екологичен фактор и се фокусираме върху начините, по които нашият бизнес може да изразходва по-малко вода, как тя да бъде използвана повторно, да се рециклира и да се улавя повече, за да намалим количеството, което ползваме от обществената водоснабдителна мрежа.

Ние се стремим към ефективно потребление на вода в нашите бизнеси по целия свят, като се съобразяваме с различните условия на околната среда във всяка страна или регион. Тази цел се подкрепя от широк кръг инициативи – от редовно пестене на вода, до начини за повторно използване на отпадъчните води. В съответствие с нашия ангажимент да гарантираме, че съоръженията  на Toyota имат възможно най-малко въздействие върху околната среда, ние се стремим да постигнем нулево използване на вода от обществената мрежа между 2030 г. и 2040 г.

Въведохме ефективни мерки – например в Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), където голяма част от нуждите за вода се задоволяват от дъждовната вода, съхранявана в местните лагуни и чрез ефективно рециклиране на отпадъчни води. Освен че използваме водата отговорно, ние също полагаме големи грижи за начина, по който се справяме с производствените отпадъчни води. Например в нашата фабрика Бърнастън в Обединеното кралство работим с интелигентна система за управление на водата, която не само се справя с отпадъчните води, произвеждани от завода, но също така помага да се защити местната околна среда от наводнения.

Опаковане

Ефективността на нашите производствени операции в световен мащаб се поддържа от система Kanban „точно навреме“, чрез която нашите много различни доставчици предоставят частите, от които се нуждаем, в точния брой, на точното място, в точното време. Работи с помощта на специални пластмасови кутии за многократна употреба и други видове опаковки, които са предназначени да държат определени части, така че да могат да бъдат транспортирани до производствената линия по най-ефективния начин. Кутиите са за многократна употреба, така че не генерират отпадъци .