1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. 4 r's for a better earth
 4. Reduce
 5. How are we reducing the environmental impact of our business operations?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Как намаляваме въздействието на нашата дейност върху околната среда?

Имаме значителен принос към производството в цяла Европа, като разполагаме с производствени мощности за автомобили, двигатели и трансмисии в Обединеното кралство, Франция, Чешката република, Полша, Русия, Турция и Португалия. Ние осъзнаваме изключителното значение на това да бъдем "добри съседи" навсякъде, където работим. Това качество се простира от ролята на добър работодател до опазването и подобряването на околната среда и общностите около нас.

Непрекъснато търсим нови начини за намаляване на използването на природни ресурси и за намаляване на емисиите на парникови газове. Използваме различни методи за улавяне и използване на слънчева енергия за отопление и електричество и използваме възобновяема биомаса като алтернатива на газа за отопление. Работим и за постигане на най-ефективните методи за транспортиране на части и готови автомобили, като използваме по-добра логистика и транспортни методи с по-малко въздействие върху околната среда. Ето някои от инициативите, които предприемаме: 

Соларна стена

Заводът на Toyota Motor Manufacturing France във Валансиен, където се произвежда Yaris, използва слънчевата топлина като безвъглероден начин за захранване на централната си отоплителна система. Тук е изградена соларна стена – лист от перфориран метал с площ 410 кв. м, разположен пред южната стена на сградата. Това създава въздушна кухина, която се нагрява от слънцето. С помощта на вентилация и естествена конвекция горещият въздух се подава към системата, която отоплява пресовия цех, където се щамповат панелите на каросерията. 

Соларни панели

Toyota Motor Manufacturing UK намали въглеродния си отпечатък, като използва слънчева енергия за захранване на своите заводи. Компанията разполага с един от най-големите соларни паркове в британската индустрия в завода си в Бърнастън и с по-малка система в завода си за двигатели в Северен Уелс. Заедно 17 000 фотоволтаични панела могат да произвеждат почти 7250 мВт/ч електроенергия, което е достатъчно за производството на 7000 автомобила и 22 500 двигателя годишно. 

Улавяне на дъждовна вода

Водата е ценен ресурс и ние постигнахме значителни икономии на количеството, което ни е необходимо за производството на всеки автомобил. Във Валансиен също така намаляваме обема на водата, която черпим от общинските водоснабдителни системи, като улавяме дъждовната вода в две големи лагуни на територията на завода. С размери 6200 м2 и 10 380 м2, те ни помагат да намалим до нула използването на вода от обществения сектор в производствените процеси. Успехът на тази схема донесе на Toyota Motor Manufacturing France най-високата платинена награда в нашата вътрешна програма Global Environmental Award. 

Котел на биомаса

Фабриката във Валансиен е намалила емисиите си на парникови газове, като е сменила един от газовите си котли с такъв, работещ с пелети от биомаса. Разработен в партньорство с енергийните специалисти на EDF Optimal Solutions, котелът е пуснат в експлоатация през март 2015 г. С мощност 1000 kW, той служи за поддържане на постоянна температура в процесите, използвани за повърхностна обработка на автомобили. 
 • ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ 

  Транспортирането на части и автомобили до и от нашите заводи е област, в която можем да намалим въглеродните емисии, като помислим как да транспортираме изделията ефективно и с най-малко отпадъци. Екипите работят заедно и разглеждат отблизо различните видове и форми на използваните от нас изделия, за да измислят опаковки, които да позволяват превозването на възможно най-много изделия наведнъж – независимо дали става въпрос за автомобилен или железопътен транспорт. 

  Резултатите са по-ефективно използване на пространството, по-ниски емисии на CO2 и опаковки, които са по-лесни за пълнене, товарене и разтоварване. Насърчаваме подобни нови идеи в годишните си награди Global Eco Awards и нашето Европейско депо за резервни части в Белгия е сред победителите с иновативните си решения в тази област. 

 • ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА ДОСТАВКА 

  Транспортирането на части и продукти ни предоставя много възможности за намаляване на общите нива на емисиите, като работим в сътрудничество с нашите партньори от транспортната и снабдителната система. 

  Стремим се да осъществяваме варианти за транспорт с по-ниски емисии, като използваме морски и железопътен транспорт като алтернатива на автомобилния превоз на дълги разстояния. Също така е важно да използваме енергийно ефективни транспортни услуги, включително такива, които работят с алтернативни горива. На шофьорите се оказва подкрепа за усвояване на техники за екологично шофиране и насърчаваме планирането на маршрути, които позволяват на автомобилите да работят възможно най-ефективно. Важно е също така да се използва оптимално товарното пространство, като се избягват празните курсове след доставките на автомобили, и когато е възможно, да се извършват доставки директно до клиентите, за да се избегнат пътуванията до и от складовете.