1. New Cars
  2. Coming soon
  3. Yaris
  4. Spoke5
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

 

Система за аварийно спиране при шофиране

Ако системата засече липса на действия от страна на водача за известно време, ще се задействат звукови сигнали, за да го предупредят. Ако водачът продължава да не извършва никакви действия, EDSS ще започне да спира плавно автомобила, като същевременно го поддържа безопасно в лентата.