1. Discover Toyota
 2. About us
 3. Toyota Quality
 4. Quality History & Traditions

Качество, история и традиции

Наследството на Toyota е изградено на основата на качеството
Още от първия ден на своето съществуване Toyota зададе като приоритет високото качество на своите продукти и услуги. С течение на годините ние въведохме принципи и процеси, за да гарантираме, че нашите нива на качество продължават да се подобряват.
 • Качество от първия ден

  През почти 100-годишното ни съществуване – още от времето на първоначалния бизнес с тъкачни станове на семейство Тойода и преди да започнем да произвеждаме автомобили – сме изградили световна репутация за предоставяне на висококачествени продукти и услуги. Това е нещо, което се стремим да поддържаме и разширяваме. Нещо повече, още от първия ден Toyota неотклонно извършва дейности по осигуряване на качеството, в резултат на което клиентите ни дават най-високи оценки. Непрекъснато подобряваме знанията, процесите, продуктите и услугите си, за да постигаме все по-високи нива на качество във всичко, което правим.

 • Принципи за осигуряване на качеството

  Основните принципи на нашата система за осигуряване на качеството, сред които Customer First (Клиентът на първо място), Quality First (Качеството на първо място) и Genchi Genbutsu (Отиди и виж на място), бяха установени при основаването на компанията. Оттогава насам тези принципи са заложени в основата на всяко организационно ниво на Toyota – от цеха до изпълнителното ръководство. Гордеем се с тези традиции, които продължаваме да развиваме и усъвършенстваме, за да посрещнем новите предизвикателства. В последно време нашият процес Total Quality Control ни помага непрекъснато да подобряваме качеството и надеждността на нашите автомобили.

 • Качеството означава да бъдеш ориентиран към клиента

  Още през 1969 г. в Япония Toyota въвежда система за сервизни акции на автомобили. По това време компанията използва поредица от рекламни материали във вестниците, за да покаже как клиентите са абсолютен приоритет при осигуряването на качество във всяка част от бизнеса. Този ангажимент е също толкова актуален днес, колкото и тогава. Събирането на информация и анализът на обратната връзка с клиентите ни помагат при планирането на нови продукти, повишаването на стандартите за качество и подобряването на начина ни на работа и на услугите, които предоставяме.

 • Произход на принципа Andon

  Принципът на Andon е създаден от Сакичи Тойода през 1924 г., за да може неговата автоматична тъкачна машина тип G да спира при възникване на проблем. Първоначално това става с  бутон или издърпваща се корда, която автоматично спира производството, когато е активирана от член на персонала. Терминът идва от японската дума за хартиен фенер, отнасяща се до светещ сигнал, уведомяващ друг за проблем. „Андонът“ сега се отнася до визуално средство, което изразява проблем, при който се изисква действие в определена област или на определено работно място. Това позволява да се намери решение, преди да е станало твърде късно за отстраняване на проблема.

 • Приносът на TPS за качеството

  През 1955 г., подкрепян от изпълнителния директор на Toyota Ейджи Тойода, инженерът Тайичи Оно и неговият екип стават катализатори на производствената система на Toyota (TPS), която познаваме днес. TPS увеличава скоростта на производство, качеството и удовлетвореността на клиентите. Това е терминът, под който се крият Jidoka, Just-in-Time и другите ни протоколи за качество. Прилагайки тези концепции, ние сме в състояние да произвеждаме автомобили бързо и ефективно. Това позволява на всички да отговарят на нашите стандарти за високо качество и на индивидуалните изисквания на нашите клиенти.