Уведомление за поверителност

Тойота Балканс ЕООД, с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе 163, и Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, като „Администратори на Лични данни”, събират Вашите Лични данни (както е посочено по-долу) за описаните по-долу цели. 

Когато се свързвате с нас с искане за пробно шофиране, оферта, брошура, заявяване на час или друго искане на информация за продукти, услуги или приложения Toyota чрез нашата Интернет страница или приложение Toyota, се прилагат следните...

правила:

 • Ще Ви помолим да ни предоставите следните Лични данни: име, адрес, имейл, телефонен номер; VIN номер, регистрационен номер, сервизна история и др.; 
 • Ние ще използваме тези Лични данни само за изпълнение и проследяване на Вашето искане; 
 • Не споделяме Вашите Лични данни с друго дружество, освен при определени искания, които може да бъдат изпълнявани чрез Оправомощения търговец/Сервиз, посочен от Вас; и 
 • За да улесним проследяването на Вашите искания (от нас и от Вас), Вашите Лични данни се запазват за срок от 6 месеца, след датата, на която сте ги предоставили, след което биват изтрити.

Горните правила се прилагат в допълнение към Общата политика на Toyota за поверителност и защита на Личните данни, в която са уредени общите условия за обработване на Вашите Лични данни. Вие трябва да се запознаете и приемете посочената политика, за което молим да посетите следния линк https://www.toyota.bg/legal/privacy-policy.

 

Политика за защита на данните

Ние уважаваме факта, че сте ни поверили вашите лични данни и се ангажираме да ги обработваме по справедлив, прозрачен и сигурен начин. Основните принципи, които Toyota прилага са:

 • Законност на обработката: ние ще събираме вашите лични данни по справедлив начин, в съответствие със законовите разпоредби и по прозрачен начин.
 • Минимизиране на събирането на данни: ние ще ограничим събирането на вашите лични данни до това, което е уместно и необходимо за целите, за които са събрани.
 • Ограничение на целта на събиране: ние ще събираме вашите лични данни само за изрично посочени и законни цели и няма да обработваме лични данни по начин, несъвместим с тези цели.
 • Точност на данните: ние ще поддържаме вашите лични данни правилни и актуални.
 • Сигурност и защита на данните: ние ще приложим технически и организационни мерки, за да осигурим адекватно ниво на сигурност и защита на данните, като вземем предвид, наред с други неща, вида на защита според вашите данни. Тези мерки предотвратяват неразрешено разкриване или достъп, случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба или промяна и всяка друга незаконна форма на обработване.
 • Достъп и коригиране: ние ще обработваме лични данни в съответствие с вашите законови права.
 • Ограничение във времето за запазване на данни: ние ще съхраняваме вашите лични данни по начин, съвместим с приложимите закони и разпоредби за защита на данните и не повече от необходимото за целите, за които са били събрани.
 • Защита на международни трансфери: ние гарантираме, че всички ваши лични данни, прехвърлени извън ЕИП (Европейското икономическо пространство), са адекватно защитени.
 • Гаранции по отношение на трети страни: ние ще гарантираме, че достъпът до лични данни от трети страни (и трансферите към тях) се извършва в съответствие с приложимото законодателство и адекватни договорни гаранции.
 • Легитимност на директния маркетинг и бисквитките: когато ви изпращаме рекламни материали или поставяме бисквитки на вашия компютър, ние ви уверяваме, че правим това в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомление за поверителност

Тойота Балканс ЕООД, с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе 163, и Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, като „Администратори на Лични данни”, събират Вашите Лични данни (както е посочено по-долу) за описаните по-долу цели. 

Когато се свързвате с нас с искане за пробно шофиране, оферта, брошура, заявяване на час или друго искане на информация за продукти, услуги или приложения Toyota чрез нашата Интернет страница или приложение Toyota, се прилагат следните правила:

 • Ще Ви помолим да ни предоставите следните Лични данни: име, адрес, имейл, телефонен номер; VIN номер, регистрационен номер, сервизна история и др.; 
 • Ние ще използваме тези Лични данни само за изпълнение и проследяване на Вашето искане; 
 • Не споделяме Вашите Лични данни с друго дружество, освен при определени искания, които може да бъдат изпълнявани чрез Оправомощения търговец/Сервиз, посочен от Вас; и 
 • За да улесним проследяването на Вашите искания (от нас и от Вас), Вашите Лични данни се запазват за срок от 6 месеца, след датата, на която сте ги предоставили, след което биват изтрити.

Горните правила се прилагат в допълнение към Общата политика на Toyota за поверителност и защита на Личните данни, в която са уредени общите условия за обработване на Вашите Лични данни. Вие трябва да се запознаете и приемете посочената политика, за което молим да посетите следния линк https://www.toyota.bg/legal/privacy-policy.

 

Политика за защита на данните

Ние уважаваме факта, че сте ни поверили вашите лични данни и се ангажираме да ги обработваме по справедлив, прозрачен и сигурен начин. Основните принципи, които Toyota прилага са:

 • Законност на обработката: ние ще събираме вашите лични данни по справедлив начин, в съответствие със законовите разпоредби и по прозрачен начин.
 • Минимизиране на събирането на данни: ние ще ограничим събирането на вашите лични данни до това, което е уместно и необходимо за целите, за които са събрани.
 • Ограничение на целта на събиране: ние ще събираме вашите лични данни само за изрично посочени и законни цели и няма да обработваме лични данни по начин, несъвместим с тези цели.
 • Точност на данните: ние ще поддържаме вашите лични данни правилни и актуални.
 • Сигурност и защита на данните: ние ще приложим технически и организационни мерки, за да осигурим адекватно ниво на сигурност и защита на данните, като вземем предвид, наред с други неща, вида на защита според вашите данни. Тези мерки предотвратяват неразрешено разкриване или достъп, случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба или промяна и всяка друга незаконна форма на обработване.
 • Достъп и коригиране: ние ще обработваме лични данни в съответствие с вашите законови права.
 • Ограничение във времето за запазване на данни: ние ще съхраняваме вашите лични данни по начин, съвместим с приложимите закони и разпоредби за защита на данните и не повече от необходимото за целите, за които са били събрани.
 • Защита на международни трансфери: ние гарантираме, че всички ваши лични данни, прехвърлени извън ЕИП (Европейското икономическо пространство), са адекватно защитени.
 • Гаранции по отношение на трети страни: ние ще гарантираме, че достъпът до лични данни от трети страни (и трансферите към тях) се извършва в съответствие с приложимото законодателство и адекватни договорни гаранции.
 • Легитимност на директния маркетинг и бисквитките: когато ви изпращаме рекламни материали или поставяме бисквитки на вашия компютър, ние ви уверяваме, че правим това в съответствие с приложимото законодателство.

Информацията, която изпращате, няма да се използва или разпространява по никаква друга причина, освен за изпълнение на вашата заявка. За повече информация, моля, посетете нашата Политика за поверителност.