Заявете пробно шофиране
Свържете се с нас
Ценови листи
Конфигуратор
Резервирайте сервиз онлайн
My Toyota/Моята Toyota

Политика за сайта TOYOTA

С достъпа до сайта TOYOTA и неговото ползване вие приемате настоящата политика без каквито и да било ограничения или условия. По тази причина вашето посещение на сайта TOYOTA става предмет на тази политика, а също така и на всички приложими закони.

Запазено авторско право © Тойота Балканс ЕООД

Съдържание

Сайтът TOYOTA съдържа информация за продукти TOYOTA и за промоционални програми TOYOTA. Продуктите TOYOTA и промоционалните програми , описани на този сайт, се предлагат за продажба само в България от съответните упълномощени сервизни специалисти или търговски представители на компанията Toyota, а промоционалните програми, описани в сайта, се предлагат само в България.

Цялата информация, включена в този сайт, е само за ориентировъчно информиране. Сайтът не трябва да се използва, и на него не трябва да се разчита като на заместител на информацията, която е на ваше разположение от упълномощените търговски представители или сервизни специалисти на TOYOTA за България*. Информацията на този сайт не поражда никакви правни задължения, и не представлява оферта за продажба.

Въпреки че Тойота Балканс полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да се гарантира, и Тойота Балканс не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността или автентичността на която и да било от информациите на този сайт. Както сайтът, така и цялата информация и материалите, които се съдържат в него, ви се предоставят във вида, в който са оформени фактически, без гаранция от какъвто и да било тип – нито изрична, нито подразбираща се.

Тойота Балканс обаче си запазва правото да прави промени, по всяко време и без предизвестие, на моделите, оборудването, техническите спецификации и наличните количества.

Цени на продуктите TOYOTA

Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този сайт, е само за ориентировъчно информиране, и не представлява оферта за продажби на продукти TOYOTA, нито пък има задължаващо действие за упълномощените търговски представители или за сервизните специалисти на TOYOTA за България. Закупуването на който и да било продукт на Тойота Балканс трябва да бъде предмет на сроковете и условията на индивидуалния договор за продажба.

Използване на технологията на cookie програмите

Toyota използва технологията на cookie програмите (т.нар. „бисквитки”), за да проследява пътищата, които сте изминали от вас до сайта TOYOTA, за да подпомогнат при регистрирането на дейностите на ползвателите на сайта TOYOTA, и за оценяване на сайта TOYOTA и за неговото подобряване, за да го направи по-полезен за вас. Чрез тази технология информация за индивидуалните ползватели не се регистрира, така че няма да се съхранява или използва никаква конкретна информация за вас самите.

Обърнете внимание на факта, че вие можете да настроите вашия браузър да не приема cookies програми, или да ви предупреждава за случаите, когато се изпращат такива програми.

Използване на конфигуратора за модели

Конфигураторът за модели е помощно средство, което има за цел да ви помогне, и да промотира даден продукт на Тoyota. Информацията, която се предоставя от конфигуратора за модели, служи само за ориентировъчно информиране. Тoyota не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на изображенията или на представянията на продукта на Toyota, показван от конфигуратора за модели, спрямо вида или представянето на същия продукт на Toyota в действителност.

Тойота Балканс обаче си запазва правото да извършва промени по всяко време, без каквото и да било предизвестие или обосновка, на конфигуратора за модели.

Лични данни/ въведена от ползвателя на сайта информация

Тойота Балканс уважава правото Ви на поверителност и обработва лични данни при спазване на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). За повече информация молим да се запознаете с Общата политика на Toyota за поверителност и защита на личните данни, достъпна на www.toyota.bg/legal/data-privacy-policy.

Предупреждение за авторските права, индустриалната и интелектуалната собственост

Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или графиките, които се съдържат в този сайт, за ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате - както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на Тойота Балканс, освен само за преглеждане.

Запазени търговски марки

Всички запазени търговски марки, лога и служебни маркировки, показани на този сайт, са собственост на Тойота Балкансили на трети страни. Забранено е да ги използвате, „сваляте” за постоянно, размножавате или разпространявате по какъвто и да било начин без писменото разрешение от Тойота Балканс или от трети страни, в зависимост от конкретния случай.

Хипервръзки

Сайтът TOYOTA може да съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. Тойота Балканс не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта TOYOTA, е на ваш собствен риск.

Ограничения на отговорностите за щети

Тойота Балканс изрично не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки, косвени, случайни, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта TOYOTA, включително, но без да се ограничава до, каквито и да било загуби или щети, причинени от вируси, които са засегнали вашето компютърно оборудване или вашето доверие в информацията, получена чрез сайта TOYOTA.

Актуализиране на политиката

Тойота Балканс си запазва правото да актуализира настоящата политика по всяко време, когато това се наложи от бизнес съображения, ето защо ви приканваме при всяко ваше посещение на сайта да посещавате отново тази страница, за да проверявате политиката.

Получавани препоръки

Когато изпращате препоръки на този сайта TOYOTA, вие приемате, че Тойота Балканс си запазва правото, по своя собствена преценка, да променя, да „качва” безплатно или да не „качва” на този сайт TOYOTA получените препоръки. Тойота Балканс не поема никаква отговорност по отношение на съдържанието на съобщенията, публикувани на този сайт TOYOTA.

* Mоля, проверете подробния списък в секцията “Дилърска мрежа"

Още истории и новини от Toyota

Открийте новия Toyota Mirai Открийте новия Toyota Mirai Новият Toyota Mirai се откроява елегантен и динамичен силует. Привлекателният дизайн хармонично интегрира иновативни технологии. ЧИСТО НОВИЯТ YARIS ЧИСТО НОВИЯТ YARIS Абонирай се за електронния бюлетин за новия Yaris Изберете хибриден автомобил от лидера при хибридите Изберете хибриден автомобил от лидера при хибридите Като лидер при хибридите, ние усъвършенстваме нашите самозарядни хибридни автомобили повече от 20 години и сега се гордеем с ненадмината гама от хибридни модели, които отговарят на всеки начин на живот. За да разберете как един хибрид може да улесни живота ви, защо не зададете въпрос на Toyota Hybrid? Toyota представя: Целеустремените - Историята на NOTOX Toyota представя: Целеустремените - Историята на NOTOX Устремени към възстановяване на връзката с океана чрез иновации с помощта на местни ресурси.