Toyota отваря водородната си технология за света

Toyota осигурява достъп на търговските си партньори до водещата си технология за горивни клетки, за да ускори създаването на водородно общество

  • На фона на бързо разрастващия се интерес и инвестиции в областта на технологиите за водородни горивни клетки, предимствата на ниските въглеродни емисии могат да бъдат оползотворени в широк спектър от приложения.
  • Toyota полага основите на нова Европейска бизнес група за горивни клетки ЕFCBG (European Fuel Cell Business Group), за да стабилизира и стимулира този растеж с подкрепата на партньори със сходни идеи и интереси.
  • Технологията за горивни клетки на компанията се развива бързо по отношение на работните характеристики, по-ниските производствени разходи и по-ефективните възможности.
  • Прогнозите на Toyota са в краткосрочен план обемът на бизнеса с горивни клетки да се увеличи десетократно.

Потенциалът на водорода по отношение на възможностите за изграждане на бъдещо общество с нулеви емисии, съгласно заложените в глобален план Цели за устойчиво развитие SDG (Sustainable Development Goals), стимулира бързо нарастващ интерес и обем на инвестициите по целия свят, като бизнесът и потребителите придобиват все по-голяма яснота по отношение на предимствата, които това технологично решение може да осигури в широк спектър от приложения.

За да увеличи максимално възможностите за оползотворяване на предимствата на водородното гориво в Европа, Toyota Motor Europe (TME) учреди Бизнес група за горивни клетки (Fuel Cell Business Group), която да контролира дейността на компанията в областта на технологията за горивни клетки в региона. Базираното в Брюксел звено ще укрепи и разшири бизнес перспективите пред водорода и ще мотивира внедряването му в сферата на мобилността и в други области, като го направи достъпен за нови търговски партньори. Това на свой ред ще даде допълнителен тласък на дългосрочната стратегия за устойчиво развитие и по-дълбоко въздействие върху изпълнението на Целите за устойчиво развитиe.

В своето изявление в рамките на форума Кеншики на Toyota през миналата седмица, директорът на новата Европейска бизнес група за горивни клетки ЕFCBG Тибо Паке отбеляза: „Ползите от водорода като гориво са повече от ясни. Ето защо очакваме нашите продажби на системи с горивни клетки в глобален мащаб да се увеличат десетократно в краткосрочен план и в съответствие с тази прогноза сме увеличили драстично производствения си капацитет".

Toyota играе водеща роля в тази област със своите мащабни инвестиции в изграждането на Водородното общество (Hydrogen Society), изследователската и развойна дейност за създаването на автомобили от следващо поколение, разкриването на нови пазари и технологични приложения, както и в изграждането на допълнителен производствен капацитет за горивни клетки и в учредяването на нашата организация тук, в Европа.“

Toyota има свое утвърдено място в първите редици на иновационното развитие в областта на водородните технологии и още през 2014 година представя модела Mirai - първият в света серийно произвеждан електрически седан, захранван с водородни горивни клетки. От този момент нататък развитието на системата за задвижване с горивни клетки на Toyota продължава непрестанно и днес тя е по-компактна като размери, по-лека и в същото време с по-висока енергийна плътност. През 2021 година изцяло модернизираната система на задвижване ще дебютира в следващото поколение Mirai.

Технологията на Toyota е изключително гъвкава и може да се използва не само в автомобилната индустрия, но в множество други приложения, при които производството на енергия с нулево ниво на емисиите е от полза. Задвижващите системи с горивни клетки на компанията вече се прилага в товарни автомобили, паркове от градски автобуси, челни повдигачи и генератори. Извършват се и тестове за внедряването й в плавателни съдове и влакове.

За да ускори и разшири разпространението на водорода като гориво, Toyota ще се съсредоточи върху т.нар. „водородни клъстъри“ и върху екосистемите в центровете на европейските градове, където местната инфраструктура предлага условия за използване на транспортни паркове и услуги за мобилност. Компанията вярва, че дейностите в тези насоки ще стимулират търсенето и потреблението на водород, което на свой ред ще доведе до снижаване на разходите за производството му и ще засили жизнеспособността на инфраструктурата за снабдяване и зареждане с екологичното гориво, което от своя страна ще привлече повече клиенти.

Чрез новата Бизнес група за горивни клетки FCBG, Toyota ще работи в тясно сътрудничество с индустриални партньори, национални и регионални правителства и организации, за да стимулира развитието на водородни екосистеми на повече места по света и да осъществи съществен напредък към изпълнението на целта за създаване на водородно общество в полза на всички.