1. retailers
  2. Кариери
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Безброй възможности

Ние в Toyota вярваме в хората и работните позиции в нашето дилърство могат да бъдат една от най-възнаграждаващите области в рамките на голямото семейство на Toyota.

Независимо дали правите първата стъпка в кариерата си или сте натрупали значителен  в избраната от вас област, ние имаме работа, която да ви подхожда.

Защо да започнете работа в ТМ Ауто?

След като се присъедините към нас като служител, вие ще бъдете част от нашата програма за обучение и развитие, предоставяна чрез Toyota Academy.

Академията помага за развитието на всички наши хора, за да постигнат най-доброто от себе си и е известна като Център за върхови постижения в автомобилното обучение.

Компанията предлага професионални предизвикателства, динамична работа във фирма с отлична вътрешна организация, приятна атмосфера и заплащане, обвързано с резултатите.

 

Свържете се с нас

Уведомление за поверителност на личните данни при подбор на персонал

Предоставените по Ваша преценка лични данни при кандидатстване за работа по настоящата обява, ще бъдат обработвани за целите на подбор на персонал, на основание чл. 6, ал. 1 буква б), предложение второ от Общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Регламента). Предоставянето им е доброволно и е необходимо условие за участване в подбор за обявената от нас позиция.

Личните Ви данни ще бъдат обработвани от „ТМ Ауто“ ЕООД, с ЕИК 831108786, в съответствие с Общата политика за поверителност и защита на личните данни, достъпна на [http://sofia.toyota.bg/company-manu/gdpr]. Във връзка с указаните цели, личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на „Тойота Балканс“ ЕООД, участващо в процеса по подбор на персонал. В случай на отказ на кандидатурата Ви, личните Ви данни ще бъдат заличени в срок от 1 година. В този период е възможно да Ви потърсим за други сходни свободни позиции, в случай че получим Вашето съгласие.

Съгласно Регламента имате право на безплатен достъп, коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Имате право на преносимост на личните Ви данни, тоест да изискате да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат на Вас или на посоченото от Вас лице или организация. За въпроси или сигнали и оплаквания относно обработката на Вашите лични данни, може да се свържете с нас писмено на посочените по-долу данни за контакт.

Също така имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.  Данни за контакт по въпроси относно личните данни: „ТМ Ауто“ ЕООД, с ЕИК 831108786, бул. Цариградско шосе 163, e-mail: gdpr_sofia@contact.toyota.bg.