Общи запитвания

Пощенски адрес

Тойота Балканс ЕООД

бул Цариградско шосе 163

1784 София

Имейл

toyota@contact.toyota.bg

Телефон

070070044 (в делнични дни от 9:00 до 17:30ч.)

Чат

На корпоративния сайт toyota.bg в долен десен ъгъл

(в делнични дни от 9:00 до 17:30ч.)

Технически запитвания

Пощенски адрес

Тойота Балканс ЕООД

бул Цариградско шосе 163

1784 София

Имейл

toyota@contact.toyota.bg

Специализирани сервизни кампании

Пощенски адрес

Тойота Балканс ЕООД

бул Цариградско шосе 163

1784 София

Имейл

toyota@contact.toyota.bg

Телефон

070070044 (в делнични дни от 9:00 до 17:30ч.)

Къде мога да намеря своя VIN?

Vehicle Identification Number (VIN)

VIN номерът е номер на рама – това е 17 цифрен код, който може да бъде открит на малкия талон на автомобила Ви след буква (Е).

Maximum 1024 characters. Excess content will be truncated.

Уведомление за поверителност

Тойота Балканс ЕООД, с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе 163, и Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, като „Администратори на Лични данни”, събират Вашите Лични данни (както е посочено по-долу) за описаните по-долу цели. 

Когато се свързвате с нас с искане за пробно шофиране, оферта, брошура, заявяване на час или друго искане на информация за продукти, услуги или приложения Toyota чрез нашата Интернет страница или приложение Toyota, се прилагат следните...

правила:

  • Ще Ви помолим да ни предоставите следните Лични данни: име, адрес, имейл, телефонен номер; VIN номер, регистрационен номер, сервизна история и др.; 
  • Ние ще използваме тези Лични данни само за изпълнение и проследяване на Вашето искане; 
  • Не споделяме Вашите Лични данни с друго дружество, освен при определени искания, които може да бъдат изпълнявани чрез Оправомощения търговец/Сервиз, посочен от Вас;
  • За да улесним проследяването на Вашите искания (от нас и от Вас), Вашите Лични данни се запазват за срок от 6 месеца, след датата, на която сте ги предоставили, след което биват изтрити.

Горните правила се прилагат в допълнение към Общата политика на Toyota за поверителност и защита на Личните данни, в която са уредени общите условия за обработване на Вашите Лични данни. Вие трябва да се запознаете и приемете посочената политика, за което молим да посетите следния линк https://www.toyota.bg/legal/privacy-policy.

Уведомление за поверителност

Тойота Балканс ЕООД, с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе 163, и Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, като „Администратори на Лични данни”, събират Вашите Лични данни (както е посочено по-долу) за описаните по-долу цели. 

Когато се свързвате с нас с искане за пробно шофиране, оферта, брошура, заявяване на час или друго искане на информация за продукти, услуги или приложения Toyota чрез нашата Интернет страница или приложение Toyota, се прилагат следните правила:

  • Ще Ви помолим да ни предоставите следните Лични данни: име, адрес, имейл, телефонен номер; VIN номер, регистрационен номер, сервизна история и др.; 
  • Ние ще използваме тези Лични данни само за изпълнение и проследяване на Вашето искане; 
  • Не споделяме Вашите Лични данни с друго дружество, освен при определени искания, които може да бъдат изпълнявани чрез Оправомощения търговец/Сервиз, посочен от Вас;
  • За да улесним проследяването на Вашите искания (от нас и от Вас), Вашите Лични данни се запазват за срок от 6 месеца, след датата, на която сте ги предоставили, след което биват изтрити.

Горните правила се прилагат в допълнение към Общата политика на Toyota за поверителност и защита на Личните данни, в която са уредени общите условия за обработване на Вашите Лични данни. Вие трябва да се запознаете и приемете посочената политика, за което молим да посетите следния линк https://www.toyota.bg/legal/privacy-policy.