1. Electrified
  2. Хибрид
  3. НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ЛИ СЕ ДВИЖАТ ХИБРИДИТЕ?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ЛИ СЕ ДВИЖАТ ХИБРИДИТЕ?

  • Движение изцяло на ток, без дори да го включвате в контакта


    Хибридите Toyota могат да използват електрическа енергия, за да потеглят и дори да се движат само на електричество. Те са познати като „хибридно-електрически“ автомобили, тъй като имат два източника на енергия: бензинов и електрически двигател. И тъй като всички хибриди Toyota са самозарядни, не е необходимо да ги включвате в контакта, за да презаредите батериите. Това е така, защото когато батерията е изтощена, излишната мощност от двигателя я зарежда отново.

    В допълнение, нашите хибриди разполагат с регенеративна спирачна технология, което означава, че електроенергията, генерирана при спиране или движение по инерция, се запазва за използване по-късно. Резултатът? Нулев разход на гориво, нулеви емисии от ауспуха и почти безшумно задвижване за до 50% от пътуванията ви в града.

    Имате още въпроси като например дали хибридите се движат на ток? Намерете отговорите на други популярни въпроси около хибридите или открийте най-добрия хибрид за вас в нашата гама.