1. This is Toyota
  2. Toyota in the world
  3. Where are we today
Връзки за бърз достъп
Връзки за бърз достъп

КЪДЕ СМЕ ДНЕС?

5 регионални централи

20 центъра за дизайн и научноизследователска дейност

67 производствени компании по света

370 000 служители

Продажби в 170+ държави и региони

67 производствени компании по света

20 центъра за дизайн и научноизследователска дейност