1. Discover Toyota
 2. This is Toyota
 3. Toyota Global Vision
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Глобалната визия на Toyota

Научете за нашата бизнес визия и ръководни принципи

Алегорията на дървото

Toyota води пътя към бъдещето на мобилността, обогатявайки живота по света с най-безопасните и устойчиви начини за придвижване на хора. Чрез нашия ангажимент за качество, постоянни иновации и уважение към планетата, ние винаги се стремим да надхвърлим очакванията и да бъдем възнаградени с усмивка.

12-ТЕ ОСНОВИ НА НАШАТА ВИЗИЯ

 • Уважение към планетата

  Във всичко, което правим, проявяваме внимание към планетата.Проучваме и насърчаваме системи и решения, които са екологични.

 • Ангажимент за качество

  Непрекъснато се стремим да повишаваме нашите стандарти за надеждност, сигурност и удовлетвореност на клиентите.

 • Предизвикателни цели

  Това, което ни изгражда са високите цели и работата в екип.

 • Винаги има по-добър начин

  Следвайки принципите на Кайзен, достигаме по-високо, предизвикваме себе си и надграждаме нашите постижения.

 • Надминаваме очакванията

  Нашият подход е да предвиждаме и да изпълняваме нуждите на тези, които обслужваме.

 • Наградени с усмивка

  Удовлетворението на клиента се изразява най-добре с усмивка. Това насърчава благодарност и признателност във всичко, което правим.

 • Ангажиране на таланта и страстта на хората

  Силата на нашата организация идва от уменията, разнообразието на нашия екип и бизнес партньори. Решаваме проблеми и създаваме нови идеи.

 • Водещи в правилната посока

  Toyota е бъдещият лидер. Възползваме се от възможностите и инвестираме в бъдещето.

 • Бъдещето на мобилността

  Разработваме нови форми на транспорт и  търсим нови начини за свързване на технологиите с хората.

 • Най-безопасните и отговорни начини за придвижване на хора

  Нищо не е по-важно от безопасността на нашите служители и клиенти. Това е нашият основен приоритет.

 • Постоянни иновации

  Нашата цел: „Винаги по-добри автомобили.“ Непрекъснато се надграждаме, въвеждаме нови технологии и така изпреварваме  конкуренцията.

 • Обогатяване на живота по света

  Чрез метода на монозукури се стремим всички работници да се възприемат като членове на общ екип. Създаваме работни места, развиваме уменията на хората и допринасяме за обществото.

Какви са нашите ръководни принципи и предписания ?

Научете повече