1. Buy & Offers
  2. Financing
  3. Leasing

РЕШЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Toyota Financial Services предлага гама от гъвкави възможности за автомобилно финансиране, които да отговорят на вашите нужди. Изберете лизинг, ако желаете гъвкав договор, в края на когото не придобивате собственост върху автомобила.

Финансиране

Гъвкав период

Лизингови договори обикновено се предлагат за срок от 6 до 72 месеца.

Гама от възможности

В края на договора имате възможност да удължите лизинга, да придобиете вашата Toyota, или да я върнете.

Съобразени с вашите нужди

Стъпаловидни плащания, прогресивни вноски и други структури могат да бъдат съобразени с вашите нужди.
  • Не е необходимо да притежавате, за да я използвате
  • Наемите могат да се приспадат от данъците като разходи (според местното данъчно законодателство)
  • Избягвате ангажирането на оборотни средства

Получете оферта за финансиране днес